Bass Traps

לוכדי באס

מטרת לוכדי באס היא לשכך את עודפי הדהוד התדרים הנמוכים בחלל, כהשלמת טיפול לסופגים ולמפזרים אשר מיועדים לטיפול בתחום התדרים הגבוה יותר.

על מנת שלוכדי באס יספקו יעילות ספיגה בתדרים הנמוכים, לרוב לא יהיו מבוססים על חומרים נקבוביים (Porous) אשר יעילותם נמוכה בתחום התדרים הנמוך.

באמצעות ייעוץ אקוסטי הולם, נוכל להמליץ על הדגם המתאים והכמות הדרושה.

Bass Trap Corner

Bass Trap Wall

Sub Trap

logo-01.png
  • Facebook - White Circle

© 2021 by Safe 'N' Sound