top of page
Artnovion Logo_ High Res_Black.png

Corner Bass Traps

לוכדי באס פינתיים

לוכדי הבאס הפינתיים של Artnovion מציעים גישה חדשה בספיגת התדרים הנמוכים. באמצעות שימוש בטכנולוגיית ממברנה חדשה המקבילה לממברנה של רמקול, עם שימוש במסה מכוילת תלויה על היקף אלסטי – המאפשרת ביצועים עליונים וניתנים לשליטה. לוכדים אלו כוללים מאפיין נוסף של אפשרות לכוון בדיוק את הממברנה להדהד לתדר הרצוי בהוספת או הורדת מסה בקלות מהממברנה – בכך קובעים את ביצועי השיא של ספיגת התדרים הנמוכים בקפיצות בתחום של 58-82Hz.

Athos W BT Corner

Helen BT Corner

Sahara W BT Corner

Vector W BT Corner

Azteka W BT Corner

Komodo W BT Corner

Siena W BT Corner

Verona W BT Corner

Eiger W BT Corner

Orion W BT Corner

Ulysses BT Corner

bottom of page