Corner Bass Traps

לוכדי באס פינתיים

לוכדי הבאס הפינתיים של Artnovion מציעים גישה חדשה בספיגת התדרים הנמוכים. באמצעות שימוש בטכנולוגיית ממברנה חדשה המקבילה לממברנה של רמקול, עם שימוש במסה מכוילת תלויה על היקף אלסטי – המאפשרת ביצועים עליונים וניתנים לשליטה. לוכדים אלו כוללים מאפיין נוסף של אפשרות לכוון בדיוק את הממברנה להדהד לתדר הרצוי בהוספת או הורדת מסה בקלות מהממברנה – בכך קובעים את ביצועי השיא של ספיגת התדרים הנמוכים בקפיצות בתחום של 58-82Hz.

Athos BT Corner

₪1950-2265

Kalahari BT Corner

₪2900-3155

Sahara BT Corner

₪2820-3030

Vector W BT Corner

₪1855-1955

Azteka BT Corner

₪1810-2170

Komodo BT Corner

₪2080-2345

Siena BT Corner

₪2075-2255

Verona BT Corner

₪2120-2365

Eiger BT Corner

₪1540

Orion BT Corner

₪1920-2210

Ulysses BT Corner

₪1775-2170

logo-01.png
  • Facebook - White Circle

© 2021 by Safe 'N' Sound