top of page

Acoustic Clouds

עננים אקוסטיים

טיפול אקוסטי בתקרות יכול להיות הפתרון הטוב ביותר לשליטה אקוסטית בסאונד בחלל קטן עד עצום. זה נכון בעיקר עבור התקנות מסחריות היכן שחלונות, דלתות ופרטי אומנות אינם מאפשרים מיקום רכיבי אקוסטיקה עליהם.

עננים אקוסטיים מספקים יכולת ספיגה גבוהה במיוחד בעיקר בעקבות יצירת חלל אוויר בינם לבין התקרה

Artnovion Aura 40F Baffle

Artnovion Azores CIR

Primacoustic Nimbus

Primacoustic Stratus

Artnovion Aura F CIR

Artnovion Azores Double SQR

Primacoustic Saturna

Artnovion Aura F Double SQR

Artnovion Myriad F Double SQR

Primacoustic Saturna LP

bottom of page