Acoustic Clouds

עננים אקוסטיים

טיפול אקוסטי בתקרות יכול להיות הפתרון הטוב ביותר לשליטה אקוסטית בסאונד בחלל קטן עד עצום. זה נכון בעיקר עבור התקנות מסחריות היכן שחלונות, דלתות ופרטי אומנות אינם מאפשרים מיקום רכיבי אקוסטיקה עליהם.

עננים אקוסטיים מספקים יכולת ספיגה גבוהה במיוחד בעיקר בעקבות יצירת חלל אוויר בינם לבין התקרה

Artnovion Aura 40F Baffle

₪4060

Artnovion Azores CIR

₪5195-7070

Primacoustic Nimbus

₪1550

Primacoustic Stratus

₪1360

Artnovion Aura F CIR

₪3980-4435

Artnovion Azores Double SQR

₪4925-7470

Primacoustic Saturna

₪1625

Artnovion Aura F Double SQR

₪3980-4435

Artnovion Myriad F Double SQR

₪3980-4435

Primacoustic Saturna LP

₪1005