Wall Bass Traps

לוכדי באס קיר

עם שיא ספיגה בתחום שבין 80-120Hz, לוכדי הבאס לקיר של חברת Artnovion מספקים יכולות אקוסטיות עשירות עם טיפול ישיר בהנחתת גלים עומדים. מבחר עיצובי החזית הגדול מאפשר התאמה פרטנית לשימור על תבנית העיצוב הכוללת של חדר הבקרה, אולפן ההקלטות או חדר ההאזנה, בצורה אחידה עם מבחר פאנלי הספיגה של Artnovion. בנוסף ליעוד העיקרי לתלייה על הקיר ניתן למקומו אף בפינות. לוכד הבאס לקיר מגיע במידה של 595x1190 מ"מ – זהה בגודלו לשני פאנלים סטנדרטים, מצויד בממברנת בוכנה שקולה במארז עם ליבה אקוסטית בעלת ביצועים גבוהים. עיצוב זה מאפשר רמת ספיגה גבוהה ומכוילת, לביצועי שיא בגודל המינימלי האפשרי.

Athos Bass Trap Wall

₪2455-2920

Eiger W Bass Trap Wall

₪2145-2230

Komodo W Bass Trap Wall

₪3155-3410

Siena W Bass Trap Wall

₪3125-3430

Verona W Bass Trap Wall

₪3340-3600

Azteka Bass Trap Wall

₪2220-2675

Kalahari W Bass Trap Wall

₪4155-4380

Orion Bass Trap Wall

₪2400-2835

Ulysses Bass Trap Wall

₪2270-2855

Azteka Doble Bass Trap Wall

₪2220-2675

Kea Bass Trap Wall

₪2460-2680

Sahara W Bass Trap Wall

₪4060-4305

Vector Bass Trap Wall

₪2525-2760

logo-01.png
  • Facebook - White Circle

© 2021 by Safe 'N' Sound