Artnovion Logo_ High Res_Black.png

Wall Bass Traps

לוכדי באס קיר

עם שיא ספיגה בתחום שבין 80-120Hz, לוכדי הבאס לקיר של חברת Artnovion מספקים יכולות אקוסטיות עשירות עם טיפול ישיר בהנחתת גלים עומדים. מבחר עיצובי החזית הגדול מאפשר התאמה פרטנית לשימור על תבנית העיצוב הכוללת של חדר הבקרה, אולפן ההקלטות או חדר ההאזנה, בצורה אחידה עם מבחר פאנלי הספיגה של Artnovion. בנוסף ליעוד העיקרי לתלייה על הקיר ניתן למקומו אף בפינות. לוכד הבאס לקיר מגיע במידה של 595x1190 מ"מ – זהה בגודלו לשני פאנלים סטנדרטים, מצויד בממברנת בוכנה שקולה במארז עם ליבה אקוסטית בעלת ביצועים גבוהים. עיצוב זה מאפשר רמת ספיגה גבוהה ומכוילת, לביצועי שיא בגודל המינימלי האפשרי.

Athos Bass Trap Wall

₪2630-3125

Eiger W Bass Trap Wall

₪2295-2390

Orion Bass Trap Wall

₪2570-3035

Ulysses Bass Trap Wall

₪2430-3060

Azteka Bass Trap Wall

₪2380-2865

Kea Bass Trap Wall

₪2635-2870

Sahara W Bass Trap Wall

₪4350-4610

Vector Bass Trap Wall

₪2705-2955

Azteka Doble Bass Trap Wall

₪2380-2865

Komodo W Bass Trap Wall

₪3380-3650

Siena W Bass Trap Wall

₪3345-3675

Verona W Bass Trap Wall

₪3575-3855