top of page

מאסטרינג

מאסטרינג (או בשפה המקצועית Pre-Master) הוא השלב האחרון של עיבוד היצירה המוסיקלית לפני שחרורה לעולם.

שלב זה נשען על ידע טכני נרחב ומקיף וניסיון של שנים, על מנת להביא את הקטע המוסיקלי לאיכותו המרבית תוך עמידה בסטנדרטים בינלאומיים.

ב-Safe ‘N’ Sound יבחן הקטע המוסיקלי בקפידה, ויותאם החל מאיזון תדרים, טווח דינאמי וקביעת העוצמה הסופית בסטנדרטים לפי LUFS / ITU בהתאם לצרכים. באם מדובר במספר קטעים, הם יותאמו לאותה עוצמת Loudness בכדי למזער את הבדלי העוצמה בין קטע לקטע. לפי הצורך יוטמעו קודי ISRC לקטעים וניתן לקבל את הפרויקט כולו בפורמט DDP לפני שליחתו להדפסה.

bottom of page