Artnovion Logo_ High Res_Black.png

Azteka Doble Bass Trap Wall

₪2380-2865

עם שיא ספיגה בתחום שבין 80-120Hz, לוכדי הבאס לקיר של חברת Artnovion מספקים יכולות אקוסטיות עשירות עם טיפול ישיר בהנחתת גלים עומדים. מבחר עיצובי החזית הגדול מאפשר התאמה פרטנית לשימור על תבנית העיצוב הכוללת של חדר הבקרה, אולפן ההקלטות או חדר ההאזנה, בצורה אחידה עם מבחר פאנלי הספיגה של Artnovion. בנוסף ליעוד העיקרי לתלייה על הקיר ניתן למקומו אף בפינות. לוכד הבאס לקיר מגיע במידה של 595x1190 מ"מ – זהה בגודלו לשני פאנלים סטנדרטים, מצויד בממברנת בוכנה שקולה במארז עם ליבה אקוסטית בעלת ביצועים גבוהים. עיצוב זה מאפשר רמת ספיגה גבוהה ומכוילת, לביצועי שיא בגודל המינימלי האפשרי.

2

1190x595 מ"מ

56 מ"מ

כמות פאנלים בערכה

מידות פאנל

עובי פאנל

Image-empty-state.png

גוונים

L01-Blanc
L01-Blanc
L02-Noir
L02-Noir
L03-Rouge
L03-Rouge
L05-Silver
L05-Silver
L06-Noir-Vintage
L06-Noir-Vintage
L07-Graphite-Black
L07-Graphite-Black
L08-Rose-Gold
L08-Rose-Gold
L09-Classic-Gold
L09-Classic-Gold

הורדות

Absorption Coefficient

agad_graph.png
© Copyright Safe N Sound