top of page

Altay

ה-Altay הוא סופג אקוסטי היוצר קיר בעל תבנית תלת ממדית אחידה. הוא זמין במבחר גוונים חיפויי בד ועוצב על מנת לשכך את רמת ההדהוד ולהגביר את רמת מובנות הדיבור בחלל המשרדי. כל הסדרה עשויה מ-PET ממוחזר.

זמין במידות

595x595x15 מ"מ

מאפיינים אקוסטיים

500 Hz to 4000 Hz | NRC 0,30

גוונים

bottom of page