top of page
Artnovion Logo_ High Res_Black.png

Helen CS

ה-Helen CS הוא פאנל אקוסטי בעל עיצוב ניטרלי וספיגה מרשימה ליצירת האטמוספרה המתאימה לכל חלל.

נועד לשימוש במערכת הרכיבים מסדרת הקולנוע הביתי של Artnovion המאפשרת הרכבה מהירה וכן פירוק והחלפה קלים.

595x595 מ"מ

16 מ"מ

מידות פאנל

עובי פאנל

Helen CS

גוונים

bottom of page