top of page
Safensound-shop-Logo-L-Black-Brown-trans

DPA Microphones

DPA-Logo-Lime-screen-250.jpg

מתפסי מיקרופון לכלי נגינה

סדרת המתפסים 4099 מהווה את מבחר אפשרויות הידוק המיקרופונים מסדרת 4099 למבחר רחב של כלי נגינה למגוון גדול של אפליקציות.

ניתן להשתמש במתפסים אלו אף למיקרופונים מסדרות 4098 ו-4097 וכמו כן לצווארים נפרדים מסוגי GM1600 ו-GSM4000 לשימוש במיקרופונים זעירים מסדרת 4060 וקפסולות סיגר בהתאמה.

bottom of page