top of page
Artnovion Logo_ High Res_Black.png

Sahara W

ה-Sahara הם סדרת פאנלים אקוסטיים מחוררים של העידן החדש, עם עיצוב ייחודי לכל סביבה. טיפול אקוסטי טוב מבוסס על יחס נכון של ספיגה ופיזור, וה-Sahara יודע להסדיר את שניהם, מבלי לשנות את התבנית האורגנית הרציפה של הפאנל. שימוש בפאנל זה מאפשר לך לאמץ את עיצוב הפנים של החלל שלך ללא החשש במיקום פאנלים מסוגים שונים במקומות שונים.

6

כמות בערכה

595X595 מ"מ

מידות קיר

Sahara W

גימורים

הורדות

,

bottom of page